GLOKER Dwuletnia i Jednoroczna Szkoła Policealna

Strona www: gloker.edu.pl/
Społeczności: facebook
miejscowość: Kraków
Małopolskie / powiat Kraków / gmina Kraków
rodzaj;typ: Szkoła policealna
dla kogo: dorośli
specyfika: brak specyfiki

ul. Basztowa 4/1
31-134 Kraków
tel. 12 632 62 03
kom. 509 986 445

Gloker.jpg

PODNIEŚ KWALIFIKACJE -

NOWY ZAWÓD W 1 ROK!

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło zmiany w ustawie o systemie oświaty. Dzięki podziałowi zawodów na poszczególne kwalifikacje, każdy bez względu na to czy zdał maturę może w ciągu jednego roku zdobyć całkowicie nowe, państwowe uprawnienia zawodowe, a mając wykształcenie średnie po odbyciu kolejnego roku nauki, tytuł technika.

W Szkołach Policealnych GLOKER w Krakowie nie tylko dostosowaliśmy programy nauczania do zapotrzebowania współczesego rynku pracy, ale także położyliśmy nacisk na praktyczną naukę zawodu. Wystawiamy także dyplomy w języku angielskim. Kształcimy w zawodach, które dają realną możliwość zatrudnienia na rynkach UE!

W naszej szkole stawiamy przede wszystkim na zajęcia praktyczne, warsztaty i praktyki zawodowe z referencjami od pracodawców.


 

Szkoły policealne posiadają uprawnienia szkół publicznych nadane decyzją Kuratora Oświaty w Krakowie. 

Gloker oferuje kierunki bezpłatne oraz kierunki z dofinansowaniem. Prowadzi też dofinansowane Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

Zajęcia na wszystkich kierunkach prowadzone są formie wykładów i warsztatów. Szkoła zapewnia: wykwalifikowaną kadrę, praktyki zawodowe, a także profesjonalny sprzęt i wszelkie materiały do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych. W centrum Krakowa posiada własne nowoczesne pracownie oraz sale wykładowe w centrum miasta.

Wydaje certyfikaty w języku angielskim.
KONTAKT:

GLOKER KRAKÓW

ul. Basztowa 4/1

Kraków

tel/fax: 12 632 62 03

tel kom: 509 986 445

mail: gloker.krakow@gmail.com

https://gloker.edu.pl/

www.facebook.com/GlokerSzkola

www.gloker.blogspot.comKomentarze

Ostatnia globalna aktualizacja placówek edukacyjnych: 2019

Rekrutacja na studia wg przedmiotów zdawanych na maturze


Wyszukaj kierunki studiów i uczelnie, w których brany jest pod uwagę tylko 1 przedmiot zdawany na maturze na poziomie podstawowym (często uczelnie dają do wyboru kilka przedmiotów a wybieramy z nich jeden):

Przykłady:

kierunki studiów po maturze z WOS


Poniżej podajemy wybrane linki do kierunki studiów na uczelniach, w których są brane pod uwagę wyniki tylko z dwóch przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym
(często uczelnie dają wyboru więcej przedmiotów a wybieramy z nich dwa):

Przykłady:

kierunki po maturze z polskiego i matematyki
kierunki po maturze z polskiego i angielskiego
kierunki po maturze z polskiego i historii
kierunki po maturze z polskiego i wiedzy o społeczeństwie

kierunki po maturze z matematyki i angielskiego
kierunki po maturze z matematyki i fizyki
kierunki po maturze z matematyki i chemii
kierunki po maturze z matematyki i informatyki

kierunki po maturze z biologii i chemii
kierunki po maturze z biologii i
angielskiego
kierunki po maturze z chemii i angielskiego
kierunki po maturze z biologii i geografii
kierunki po maturze z chemii i geografii
Polityka Prywatności